بازار: loading

بیشترین معاملات حقوقی

نماد حجم معاملات خرید / فروش
پتایر 9,000,000 100%
فارس 7,527,132 100%
خزامیا 7,466,304 100%
زبینا 5,950,038 100%
سیستم 4,755,554 100%
ارفع 3,913,307 100%

بیشترین معاملات حقیقی

نماد حجم معاملات خرید / فروش
وحكمت 7,700,036 100%
ختراکح 1,440,726 100%
فسا 104,538 100%
بنیرو 48,795 100%
ثروت 0 100%
معیار 154,274 97%

تاثیر در شاخص

نماد قیمت پایانی تاثیر
مارون 163,998 47.43
بپاس 82,035 46.49
زاگرس 225,400 34.16
آریا 92,000 29
صبا 8,200 25.96
وسپهر 10,428 22.52

سیگنال های خرید و فروش

خرید فروش
سیگنال: همه خرید فروش

پارند

آخرین قیمت: 11,330 زمان: روزانه

شسم

آخرین قیمت: 92,796 زمان: روزانه

امین یكم

آخرین قیمت: 10,119 زمان: روزانه

پشاهن

آخرین قیمت: 7,596 زمان: روزانه

وبازار

آخرین قیمت: 10,200 زمان: روزانه

كمند

آخرین قیمت: 10,091 زمان: روزانه

كارین

آخرین قیمت: 10,021 زمان: روزانه

بكهنوج

آخرین قیمت: 1,743 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

دسبحان

آخرین قیمت: 21,900 زمان: روزانه الگوریتم: MA

بخاور

آخرین قیمت: 6,974 زمان: روزانه الگوریتم: MA

حریل

آخرین قیمت: 5,614 زمان: روزانه الگوریتم: MA

هجرت

آخرین قیمت: 27,851 زمان: روزانه الگوریتم: MA

زمگسا

آخرین قیمت: 32,110 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كسرا

آخرین قیمت: 21,430 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

استارز

آخرین قیمت: 200,000 زمان: روزانه الگوریتم: MA

عپلی جم

آخرین قیمت: 1,518,137 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

دلر

آخرین قیمت: 37,200 زمان: روزانه الگوریتم: MA

فبستم

آخرین قیمت: 816 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

فبستم

آخرین قیمت: 816 زمان: روزانه الگوریتم: MA

افران

آخرین قیمت: 12,938 زمان: روزانه الگوریتم: MA

حتاید

آخرین قیمت: 24,490 زمان: روزانه الگوریتم: MA

تكنو

آخرین قیمت: 22,640 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كیا

آخرین قیمت: 8,635 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

قنقش

آخرین قیمت: 73,840 زمان: روزانه الگوریتم: MA

خزامیا

آخرین قیمت: 7,850 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

غدشت

آخرین قیمت: 284,800 زمان: روزانه الگوریتم: MA

خصدرا

آخرین قیمت: 3,020 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

كلر

آخرین قیمت: 124,429 زمان: روزانه الگوریتم: MA

حسینا

آخرین قیمت: 72,000 زمان: روزانه الگوریتم: MA

یاقوت

آخرین قیمت: 12,086 زمان: روزانه الگوریتم: MA

شگامرن

آخرین قیمت: 270,100 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

اپال

آخرین قیمت: 17,570 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

سبزوا

آخرین قیمت: 3,485 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

وسپهر

آخرین قیمت: 10,428 زمان: روزانه الگوریتم: MA

زقیام

آخرین قیمت: 29,879 زمان: روزانه الگوریتم: MA

داریك

آخرین قیمت: 10,440 زمان: روزانه الگوریتم: MA

شپترو

آخرین قیمت: 1,452 زمان: روزانه الگوریتم: MA

آشناتك

آخرین قیمت: 174,494 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

قاروم

آخرین قیمت: 1,741 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

فیروزا

آخرین قیمت: 22,319 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كابگن

آخرین قیمت: 5,161 زمان: روزانه الگوریتم: MA

سیتا

آخرین قیمت: 15,190 زمان: روزانه الگوریتم: MA

نگین

آخرین قیمت: 48,260 زمان: روزانه الگوریتم: MA

وملت

آخرین قیمت: 4,369 زمان: روزانه الگوریتم: MA

آبین

آخرین قیمت: 4,127 زمان: روزانه الگوریتم: MA

بالاس

آخرین قیمت: 58,919 زمان: روزانه الگوریتم: MA

مادیرا

آخرین قیمت: 8,676 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

افق ملت

آخرین قیمت: 131,340 زمان: روزانه الگوریتم: MA

رویش

آخرین قیمت: 1,620,000 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

دتهران‌

آخرین قیمت: 19,383 زمان: روزانه الگوریتم: RSI
سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه iOS

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه اندروید

sahamtrade.ir pwa

وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.

1- در نوار پایین دکمه share را انتخاب کنید.

2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.

add-to-home-screen

3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.

باشه، بعدا