بازار: loading

بیشترین معاملات حقوقی

نماد حجم معاملات خرید / فروش
وپارس 25,882,575 100%
تنوین 8,615,883 100%
وخارزم 7,900,000 100%
كاریس 6,323,328 100%
وبانك 6,150,200 100%
ومعادن 6,129,627 100%

بیشترین معاملات حقیقی

نماد حجم معاملات خرید / فروش
لوتوسح 2,000 100%
سلار 19,553 98%
سنوین 2,535,276 98%
اوصتا 509,562 97%
افران 8,738,315 94%
داروح 831,369 94%

تاثیر در شاخص

نماد قیمت پایانی تاثیر
مارون 151,196 80.99
آریا 83,976 52.7
كگهر 44,716 51.44
میدكو 31,080 47.26
بپاس 100,000 45.11
زاگرس 189,896 29.92

سیگنال های خرید و فروش

خرید فروش
سیگنال: همه خرید فروش

پارند

آخرین قیمت: 11,281 زمان: روزانه

بتك

آخرین قیمت: 35,197 زمان: روزانه

غیوان

آخرین قیمت: 15,642 زمان: روزانه

صایند

آخرین قیمت: 10,009 زمان: روزانه الگوریتم: MA

سپ

آخرین قیمت: 18,640 زمان: روزانه الگوریتم: MA

داریك

آخرین قیمت: 10,310 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

اكالا

آخرین قیمت: 40,660 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

غنوش

آخرین قیمت: 65,330 زمان: روزانه الگوریتم: MA

ثتوسا

آخرین قیمت: 41,681 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

وخاور

آخرین قیمت: 10,810 زمان: روزانه الگوریتم: MA

دمعیار

آخرین قیمت: 10,005 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

دمعیار

آخرین قیمت: 10,005 زمان: روزانه الگوریتم: MA

امین یكم

آخرین قیمت: 10,109 زمان: روزانه الگوریتم: MA

امین یكم

آخرین قیمت: 10,109 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

ولغدر

آخرین قیمت: 26,060 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كپرور

آخرین قیمت: 45,039 زمان: روزانه الگوریتم: MA

بموتو

آخرین قیمت: 52,030 زمان: روزانه الگوریتم: MA

غنیلی

آخرین قیمت: 17,010 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كسرام

آخرین قیمت: 11,510 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

كفپارس

آخرین قیمت: 4,720 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

خاتم

آخرین قیمت: 10,425 زمان: روزانه الگوریتم: MA

شصفها

آخرین قیمت: 123,900 زمان: روزانه الگوریتم: MA

سپر

آخرین قیمت: 11,301 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

شفارا

آخرین قیمت: 5,364 زمان: روزانه الگوریتم: MA

گواهی ظرفیت

آخرین قیمت: 10,639 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

غفارس

آخرین قیمت: 11,984 زمان: روزانه الگوریتم: MA

ساروم

آخرین قیمت: 28,740 زمان: روزانه الگوریتم: MA

رویش

آخرین قیمت: 1,539,302 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

دتهران‌

آخرین قیمت: 19,383 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

فولای

آخرین قیمت: 42,840 زمان: روزانه الگوریتم: MA

ولراز

آخرین قیمت: 51,265 زمان: روزانه الگوریتم: MA

شپترو

آخرین قیمت: 1,452 زمان: روزانه الگوریتم: MA

دسینا

آخرین قیمت: 30,000 زمان: روزانه الگوریتم: MA

وسمازن

آخرین قیمت: 940 زمان: روزانه الگوریتم: MA

آشناتك

آخرین قیمت: 174,494 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

قاروم

آخرین قیمت: 1,741 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

فیروزا

آخرین قیمت: 21,809 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كابگن

آخرین قیمت: 5,105 زمان: روزانه الگوریتم: MA

وسخراج

آخرین قیمت: 2,110 زمان: روزانه الگوریتم: MA

نگین

آخرین قیمت: 47,600 زمان: روزانه الگوریتم: MA

گدنا

آخرین قیمت: 35,606 زمان: روزانه الگوریتم: MA

وملت

آخرین قیمت: 4,186 زمان: روزانه الگوریتم: MA

خعمرا

آخرین قیمت: 22,479 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

زفكا

آخرین قیمت: 13,041 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

سفانو

آخرین قیمت: 35,460 زمان: روزانه الگوریتم: MA

عپلی جم

آخرین قیمت: 1,382,654 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

فبستم

آخرین قیمت: 832 زمان: روزانه الگوریتم: MA

افران

آخرین قیمت: 12,514 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كیا

آخرین قیمت: 7,106 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

داروح

آخرین قیمت: 32,220 زمان: روزانه الگوریتم: RSI
سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه iOS

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه اندروید

sahamtrade.ir pwa

وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.

1- در نوار پایین دکمه share را انتخاب کنید.

2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.

add-to-home-screen

3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.

باشه، بعدا