بازار: loading

بیشترین معاملات حقوقی

نماد حجم معاملات خرید / فروش
ما 6,600,000 100%
خپارس 6,008,580 100%
ثمسكن 5,087,605 100%
ثنوسا 3,971,914 100%
وشهر 3,800,000 100%
خاهن 3,450,327 100%

بیشترین معاملات حقیقی

نماد حجم معاملات خرید / فروش
زماهان 795,072 100%
بمیلا 52,617 100%
كایتا 855 100%
وسنا 1,266,337 98%
تپمپی 610,030 98%
خشرق 151,111 98%

تاثیر در شاخص

نماد قیمت پایانی تاثیر
میدكو 23,770 38.79
دی 58,261 26.29
ذوب 5,969 -23.41
دماوند 58,100 15.71
كگهر 42,930 -14.63
فرابورس 57,801 13.64

سیگنال های خرید و فروش

خرید فروش
سیگنال: همه خرید فروش

بتك

آخرین قیمت: 34,325 زمان: روزانه

ارمغان

آخرین قیمت: 10,050 زمان: روزانه

غنیلی

آخرین قیمت: 19,000 زمان: روزانه

وسكرشا

آخرین قیمت: 1,270 زمان: روزانه

ونچر

آخرین قیمت: 0 زمان: روزانه

نگین

آخرین قیمت: 51,000 زمان: روزانه

افران

آخرین قیمت: 11,860 زمان: روزانه

وسالت

آخرین قیمت: 4,280 زمان: روزانه

عپلی جم

آخرین قیمت: 1,382,654 زمان: روزانه

خفولا

آخرین قیمت: 30,225 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كپرور

آخرین قیمت: 43,700 زمان: روزانه الگوریتم: MA

تاپیكو

آخرین قیمت: 21,350 زمان: روزانه الگوریتم: MA

بكام

آخرین قیمت: 6,330 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

تكنو

آخرین قیمت: 14,620 زمان: روزانه الگوریتم: MA

كیا

آخرین قیمت: 4,850 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

فنابا

آخرین قیمت: 225,000 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

وتوصا

آخرین قیمت: 14,550 زمان: روزانه الگوریتم: MA

ثترانح

آخرین قیمت: 3,880 زمان: روزانه الگوریتم: MA

داروح

آخرین قیمت: 20,000 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

یاقوت

آخرین قیمت: 11,160 زمان: روزانه الگوریتم: MA

شگامرن

آخرین قیمت: 238,000 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

وسپهر

آخرین قیمت: 14,698 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

كپارس

آخرین قیمت: 102,780 زمان: روزانه الگوریتم: MA

وپاسار

آخرین قیمت: 11,250 زمان: روزانه الگوریتم: MA

پارسیان

آخرین قیمت: 11,720 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

شاراك

آخرین قیمت: 24,700 زمان: روزانه الگوریتم: MA

وخارزم

آخرین قیمت: 12,270 زمان: روزانه الگوریتم: MA

خعمرا

آخرین قیمت: 15,404 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

كاما

آخرین قیمت: 192,200 زمان: روزانه الگوریتم: MA

سفانو

آخرین قیمت: 33,010 زمان: روزانه الگوریتم: MA

فنورد

آخرین قیمت: 141,400 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

لخانه

آخرین قیمت: 56,911 زمان: روزانه الگوریتم: MA

آریا

آخرین قیمت: 183,000 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

ومهان

آخرین قیمت: 18,830 زمان: روزانه الگوریتم: MA

شكف

آخرین قیمت: 60,274 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

اوصتا

آخرین قیمت: 16,803 زمان: روزانه الگوریتم: MA

گنجین

آخرین قیمت: 11,468 زمان: روزانه الگوریتم: MA

گنجین

آخرین قیمت: 11,468 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

فسدید

آخرین قیمت: 116,218 زمان: روزانه الگوریتم: MA

وآفری

آخرین قیمت: 18,467 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

كچاد

آخرین قیمت: 19,010 زمان: روزانه الگوریتم: MA

آوا

آخرین قیمت: 9,790 زمان: روزانه الگوریتم: MA

گواهی ظرفیت

آخرین قیمت: 10,639 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

بمیلا

آخرین قیمت: 32,830 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

حپترو

آخرین قیمت: 29,990 زمان: روزانه الگوریتم: MA

حپترو

آخرین قیمت: 29,990 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

رویش

آخرین قیمت: 1,539,302 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

دتهران‌

آخرین قیمت: 19,383 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

گوهر

آخرین قیمت: 77,736 زمان: روزانه الگوریتم: RSI

شپترو

آخرین قیمت: 1,452 زمان: روزانه الگوریتم: MA
سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه iOS

سهام ترید - sahamtrade.ir

اپ سهام ترید را نصب کنید!

نسخه اندروید

sahamtrade.ir pwa

وب اپلیکیشن سهام ترید را به صفحه اصلی موبایل خود اضافه کنید.

1- در نوار پایین دکمه share را انتخاب کنید.

2- منوی بازشده را به چپ بکشید و گزینه "Add to Home Screen" را انتخاب کنید.

add-to-home-screen

3- در مرحله بعد در قسمت بالا روی "Add" یا "save" کلیک کنید.

باشه، بعدا